Vice President Biden To Tour Colorado Damage On Monday

Vice President Joe Biden will tour area damaged by flooding on Monday.